مجموعه موبایل مال مجهز به دستگاه ها و تکنسین های متخصص تعمیرات تخصصی گوشی های موبایل در شمال غرب کشور می باشد.
این مجموعه قابلیت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری از تمامی استان های کشور با ارسال گوشی معیوب شما به فروشگاه می باشد.